(Source: bayanichamploo)

gurren lagann anime TTGL tengan toppa gurren lagann simon kamina yoko